• Arena Opinion

Vad vi kan göra

Arena Opinion är Arenagruppens kommunikationsbolag.

Kan LO bana väg för full sysselsättning och rättvisare löner? Är LO:s förslag tillräckligt skarpa för att nå full sysselsättning och jämn inkomstfördelning? Vilka satsningar bör prioriteras för att jämna ut skillnader i arbetslöshet och inkomst mellan olika grupper? Läs mer
Jenny Lindahl ny chef för Arena Opinion I juni tillträder Jenny Lindahl som chef för kommunikationsbolaget Arena Opinion. Läs mer
Vad tycker de vi samarbetar med? ”Prisvärda tjänster och egen kompetens” Läs mer
  • Arena Opinion

Vem blir världens mäktigaste person 2016?

För sjätte gången ordnar Arenagruppen en studieresa till presidentvalet till USA. Årets resa börjar i New York där vi träffar människor och organisationer som arbetar för att förbättra USA, för att sedan fortsätta till Ohio där striden brukar stå som hårdast i hela USA och sedan avslutar vi i Washington dagarna runt valdagen.